close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KOMUNIKATY

 • 1 marca 2017

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Islamabadzie uprzejmie informuje:

   
  Zmiana godzin funkcjonowania urzędu konsularnego w Islamabadzie
   
   
  W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów Wydział Konsularny wprowadza zapisy w systemie e-Konsulat w sprawach prawnych i paszportowych.

  Nowy harmonogram pracy urzędu publikujemy poniżej:

   

  Poniedziałek

  Wtorek

  Środa

  Czwartek

  Piątek

   

  9.00-13.00

  Przyjmowanie wniosków wizowych

  9.00-12.00

  Sprawy prawne: legalizacje, poświadczenia i inne

   

  9.00-13.00

  Przyjmowanie wniosków wizowych

   

  9.00-13.00

  Przyjmowanie wniosków wizowych

   

  9.00-13.00

  Przyjmowanie wniosków wizowych

   

   

   

   

  13.00-14.00

  Wydawanie wiz i odmów

  12.00 – 13.00 Sprawy paszportowe polskich obywateli

   

   

   

   

    13.00-14.30

  Wydawanie wiz i odmów

   

   

   

   

  13.00-14.30

  Wydawanie wiz i odmów

   

   

   

   

  13.00-14.00

  Wydawanie wiz i odmów

  13.00-14.00

  Wydawanie wiz i odmów

  14.00-15.00 Spotkanie z konsulem

   

   

  Liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona.

  Wnioski wizowe: poniedziałki, środy, czwartki, piątki:  9.00 – 13.00,

  Wydawanie wiz i odmów: poniedziałek – piątek: 13.00-14.00,

  Spotkanie z konsulem: wtorki: 14.00-15.00

   

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wydział Konsularny

  Ambasady RP w Islamabadzie

   

  Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej „RODO”.

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Minister Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, natomiast wykonującym obowiązki administratora danych jest Konsul RP w Islamabadzie, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP  w Islamabadzie.
  2. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).

   Dane kontaktowe IOD:

   adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

        adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

  1. Dane przetwarzane są w celu przesyłania informacji dotyczących różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych czy uroczystości, których organizatorem lub współorganizatorem jest Konsularny Ambasady RP w Islamabadzie.
  2.  Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
  1. imię i nazwisko;
  2. dane teleadresowe:

  - numer telefonu,

  - adres poczty elektronicznej;

  1. informacje dodatkowe:

  - nazwa i adres miejsca pracy,

  1. Dane są przekazywane dobrowolnie i przetwarzane za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 21 RODO. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres: islamabad.consulate@msz.gov.pl.
  3. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez wykonującego obowiązki administratora, zgodnie z art. 29 RODO.
  4. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych.
  5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7.  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
  8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

   ul. Stawki 2

   00-193 Warszawa.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: