close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KOMUNIKATY

 • 1 marca 2017

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Islamabadzie uprzejmie informuje:

   
  Zmiana godzin funkcjonowania urzędu konsularnego w Islamabadzie
   
   
  W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów Wydział Konsularny wprowadza zapisy w systemie e-Konsulat w sprawach prawnych i paszportowych.

  Nowy harmonogram pracy urzędu publikujemy poniżej:

   

  Poniedziałek

  Wtorek

  Środa

  Czwartek

  Piątek

   

  9.00-13.00

  Przyjmowanie wniosków wizowych

  9.00-12.00

  Sprawy prawne: legalizacje, poświadczenia i inne

   

  9.00-13.00

  Przyjmowanie wniosków wizowych

   

  9.00-13.00

  Przyjmowanie wniosków wizowych

   

  9.00-13.00

  Przyjmowanie wniosków wizowych

   

   

   

   

  13.00-14.00

  Wydawanie wiz i odmów

  12.00 – 13.00 Sprawy paszportowe polskich obywateli

   

   

   

   

    13.00-14.30

  Wydawanie wiz i odmów

   

   

   

   

  13.00-14.30

  Wydawanie wiz i odmów

   

   

   

   

  13.00-14.00

  Wydawanie wiz i odmów

  13.00-14.00

  Wydawanie wiz i odmów

  14.00-15.00

  Przyjmowanie skarg i wniosków

   

   

  Liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona.

  Wnioski wizowe: poniedziałki, środy, czwartki, piątki:  9.00 – 13.00,

  Wydawanie wiz i odmów: poniedziałek – piątek: 13.00-14.00,

  Spotkanie z konsulem: wtorki: 14.00-15.00

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Islamabadzie 

   

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.
  2. Konsul RP w Pakistanie, z siedzibą w Islamabadzie, wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.
  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki
   w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. Funkcję tę pełni Pani Ewa Wolska.  

  Dane kontaktowe IOD:

  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

        adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

  1. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
  2. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych
   w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przez konsula RP obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa (wskazanych w tabeli poniżej).
  3. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.
  4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione właściwym podmiotom, w tym organom publicznym, na podstawie przepisów prawa. 
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest niezbędne
   do rozpatrzenia sprawy.
  6. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile będą miały zastosowanie art. 17 i 18 RODO).
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ
   na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

  Informacje szczegółowe dotyczące podstawy prawnej, celu i okresu przetwarzania danych osobowych
  w odniesieniu do poszczególnych czynności wykonywanych przez konsula RP

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: