close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PRACA I POBYT W PAKISTANIE

 • 1 marca 2017

  Każdy obywatel Polski przebywający w Pakistanie i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagle zachorowanie itp.) może zwrócić się do Konsulatu z prośbą o pomoc konsularną.

   

  W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się z Ambasadą RP w Islamabadzie

  W sprawach opieki konsularnej Urząd czynny 24 godziny na dobę. W sprawach nagłych i niecierpiących zwłoki prosimy kontaktować się na numer telefonu 00923018551095 (numer dyżurny placówki)


   

  • Konsul może podjąć interwencję po powzięciu informacji o zaistniałym zdarzeniu.
  • Konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały polskich obywateli lepiej niż traktują obywateli własnego państwa.

   

  Co może dla polskiego obywatela uczynić konsul?

  W przypadku kradzieży lub zaginięcia paszportu:

  • Wystawić paszport tymczasowy umożliwiający powrót do Polski

  W przypadku utraty pieniędzy:

  • Pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce
  • Wypłacić na miejscu równowartość sumy wpłaconej przez rodzinę lub przyjaciół na konto MSZ w Warszawie
  • Pożyczyć - w skrajnych przypadkach - drobną kwotę pieniędzy na powrót do Polski po uprzednim otrzymaniu pisemnego zobowiązania do jej zwrotu

  W przypadku aresztowania:

  • Czuwać, by obywatele polscy zatrzymani, aresztowani lub w inny sposób pozbawieni wolności mieli zapewnioną ochronę prawną i traktowanie zgodne z prawem tego państwa oraz zadbać, by traktowano taką osobę nie gorzej niż obywateli własnego państwa
  • Powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania
  • Wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia
  • Udostępnić osobom zainteresowanym na ich wniosek wykaz kancelarii prawnych cieszących się zaufaniem placówki
  • Odwiedzać aresztowanego w więzieniu i utrzymywać z nim kontakt w inny sposób

  Ważne!!!
  Konsul zostanie powiadomiony o fakcie zatrzymania lub aresztowania polskiego obywatela tylko na wyraźną prośbę tej osoby.
  W przypadku śmierci obywatela polskiego konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu.

   

   

  Jakich czynności konsul nie może wykonać?

  • Prowadzić spraw w charakterze adwokata i reprezentować polskie osoby fizyczne i prawne przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz angażować prawników (może dostarczyć wyłącznie listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).
  • Płacić za obywatela grzywien, kaucji, mandatów, długów hotelowych oraz kosztów sądowych.
  • Świadczyć usługi, które winny wykonywać biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.
  • Organizować zakwaterowanie, wizy pakistańskie, uzyskiwać zgodę na wykonywanie pracy.

  Bezpieczeństwo oraz zachowanie zdrowia i życia turystów zależą w największym stopniu od nich samych, od ich zdrowego rozsądku, przewidywania i zapobiegliwości.

   

  Za czynności konsularne są pobierane opłaty wg obowiązujących stawek regulowanych Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  Przed wjazdem na terytorium Pakistanu zalecane jest zapoznanie się z poradnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych "POLAK ZA GRANICĄ" aktualizowanego na bieżąco.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: